CONSULTORS INMOBILIARIS

VIABILITAT INMOBILIARIA

Estudis de viabilitat de terres i edificacions per promotors i particulars.

Consultoria inmobiliaria, tecnica-economica i jurídica.

Optimizacio dels inmobles de grans patrimonis.

Estudis de viabilitat per el canvi d'ús d'edificis.

    avalua   - tel. 934 151 931    avalua@avalua.es