CONSULTORS INMOBILIARIS

URBANISME I EXPROPIACIONS

Valoracions de terres subjectades a gestions urbanistiques.

Dictamen per procediments d'expropiacions.

Viabilitat economica de nous plans urbanístics.

Alegaciones técnicas de figures urbanísticas
    avalua   - tel. 934 151 931    avalua@avalua.es