CONSULTORS INMOBILIARIS

VALORACIONS INMOBILIARIES

Valoracions de tot tipo d'inmobles:
Vivendes, Edificis, Locals i centres comercials, Oficines, Hotels, Naus industrials, Equipamients.

Valoracions del terra:
Urbans, subjectes a transformacions urbanistiques, rustiques.

Valoracions de Drets reals:
Alquilers, Usufructes, Servidumbres, Drets de vol, Concesions.

Valoracions dels patrimonis:
Per les finalitats del mercat, urbanistics, registrals, catastrals, pericials i administratius, segons la normativa vigent.

    avalua   - tel. 934 151 931    avalua@avalua.es