CONSULTORS INMOBILIARIS

PROJECT MANAGER

Asesors tecnics per comunitats de propietaris, administradors de finques i particulars.

Informes d'estat constructiu d'edificis, Asesorament en viabilitat d'obres d'edificis.

Revisio de projectes d'obres i gestions de presupostos.

Control de costes d'ejecució d'edificis i urbanitzacions.

Serveis tecnics:
ITE, Llibre de l'edifici, Certificacio Energética, 'Cédulas de Habitabilidad'.
Due Dilligence.

    avalua   - tel. 934 151 931    avalua@avalua.es