CONSULTORS INMOBILIARIS

BASES

El nostre coneixement técnic y normatiu prove de la investigacio constant en materia d'edificacio, valoracions i urbanisme, obtingut de resultats d'abundants articles publicats sobre la materia, participacions en llibres, numbroses ponencies en cursos de gestio inmobiliaria i valoracions urbanísticas en escoles profesionals, aixi com en programes d'administració pública.

    avalua   - tel. 934 151 931    avalua@avalua.es