CONSULTORS INMOBILIARIS

GARANTIES

Avalua es una societat limitada profesional colegiada en el Colegi Oficial d'Arquitectes de CataluƱa. Els seus socis son membres de l'AgrupaciĆ³ d'Arquitectes Experts Judicials i Forenses. Els seus tecnics estan inscrits a les llistes de perits del Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial, Contencios Administratiu, Jutsjats de Primera Instancia, i forman part del listat per la realitzacio de valoracions contradictories d'Isenda.

    avalua   - tel. 934 151 931    avalua@avalua.es