CONSULTORS INMOBILIARIS

SERVEIS

Especialitzats en tres grans àreas d'activitat profesional: la consultoria inmobiliaria, la activitat pericial, i la docencia i investigacio en l'àmbit dels valors de mercat. En l'area de consulturia inmobiliaria cal destacar la consultoria sobre el desarrollament del terra, l'analisis, l'inspecció i informes sobre construcció, i tot l'ambit de les valoracions inmobiliaries. Destinada a empresas i clients privats, promotors i inversores inmobiliaries, empreses patrimonials, bancs i administracions publiques. A l'area pericial s'englova tots aquells iinformes i dictàments emesos en procesos judicials o de mediacio entre partes. Colaboració i assesorament a profesionals legals i clients particulars que necesiten asesorament técnic en demandes i litigis particulars i amb l'administració. A l'area d'investigació s'inclou programes de docencia sobre valoracions i urbanism i redacció de ponencies i articles. Els nostres principals clients son els colegis profesionals, d'administració pública i grans empreses.

    avalua   - tel. 934 151 931    avalua@avalua.es